PROWADZIMY SZKOLENIA: podstawowe, uzupełniające.

SZKOLIMY W SYSTEMIE SPS. SKUTECZNIE

Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

 

W ramach szkolenia kursant otrzymuje niezbędne pomoce dydaktycze!

Zajęcia z ratownikiem medycznym z pierwszej pomocy przedmedycznej!

 

 

Możliwość ćwiczenia testów egzaminacyjnych w siedzibie ośrodka zgodnie z wymogami egzaminu państwowego. 

 

Zapisy na kurs kat. "B" w każdy poniedziałek  w godz. od 14.30 do 16.00 lub telefonicznie 606326065

Informuję, że przed przystąpieniem do szkolenia kandydat powinien posiadać profil kandydata na kierowcę. Przedmiotowy profil jest do pobrania we właściwym starostwie powiatowym. Osoba chcąca pobrać profil powinna mieć dokument tożsamości, aktualne orzeczenie lekarskie i zdjęcie.

Kierownik OSK - Piotr Słysz, tel. 606326065

Od 15 lutego wprowadzamy możliwosc  zdawania egzaminu państwowego samochodem osk