Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 12-18

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Kursant otrzymuje bezpłatnie niezbędne materiały dydaktyczne. Podczas wykładów korzystamy z programu komputerowego "Vademecum Wykładowcy" .Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC.

Możliwośc zdawania egzaminu pojazdem ośrodka!!